best tracker
سامانه مدیریت یکپارچه مدارس
نرم افزار مدرسه , نرم افزار هوشمند سازی مدارس

 

ضرورت آموزش برنامه نویسی به کودکان
1395/05/06
علوم کامپیوتری و آشنایی با آن ها امروزه نقشی اساسی را در زندگی روزمره ما بازی میکنند و بدون اطلاعات و آگاهی در مورد آن ها زندگی روزمره به سختی به پیش خواهد رفت و در بسیاری از جنبه ها با مشکل روبرو خواهیم شد. این امر در تمامی زمینه های زندگی بشر امروزی نمود دارد و بیشتر از همه در زمینه های شغلی و آینده ی کاری افراد تاثیر گذار بوده است. بسیاری از موقعیت های شغلی و تحصیلی هستند، که عملا نیازمند داشتن مهارت، سابقه و استعداد در زمینه برنامه نویسی و مفاهیم دیگر علوم کامپیوتر هستند. به عنوان مثال، عملا بسیاری از ابزارهایی که در رشته های مختلف فنی-مهندسی و علوم پایه، چه در محیط آکادمیک و چه در محیط کار کاربرد دارند، تا حدود زیادی، با این فرض ساخته شده اند که فرد استفاده کننده، تا حدودی با موضوع برنامه سازی کامپیوتری و طرز تفکر یک دانشمند علوم کامپیوتر، آشناست.
ادامه...
تین کلاینت ها ابزارهایی نوین در خدمت مدارس و سازمان ها
1394/09/18
تین‌کلاینت(Thin Client)‏ به کامپیوتر یا برنامه‌ی کامپیوتری اطلاق می‌شود که برای اجرا به کامپیوتر‌های دیگر وابسته است. این مفهوم در برابر فت‌کلاینت(Fat Client)‏ قرار می‌گیرد که طوری طراحی شده تا تمام نیازهای خود را خودش برآورده کند. تین‌کلاینت‏ یک کامپیوتری کوچک و آماده برای شبکه‌های کامپیوتری است که در عین استفاده از کمترین منابع سخت‌افزاری، بالاترین کارایی و امنیت را برای شبکه به همراه می‌آورد. تین‌کلاینت کامپیوترهایی کوچک با حداکثر امکانات و پایین‌ترین میزان استفاده از قطعات مکانیکی می‌باشند که به سادگی جایگزین کامپیوترهای بزرگ و پرمصرف قدیمی می‌شوند. تین‌کلاینت می‌تواند دارای سیستم عامل و یا فاقد سیستم عامل باشد. به این معنی که می‌تواند یک سیستم عامل محلی داشته باشد یعنی یک نسخه از ویندور یا لینوکس بر روی آن نصب یا اجرا نمود و یا اینکه برای بوت شدن کاملا وابسته به سرور باشد.
ادامه...
۵ نکته برای خلق فیلم آموزشی درگیر کننده
1394/09/18
براساس گفته سیستم های سیسکو، ۸۴ درصد از ترافیک اینترنت تا سال ۲۰۱۸ محتوای ویدیویی خواهد بود. بنابراین، معنای این گفته برای طراحان یا دست اندرکاران آموزشی چیست؟ چطور شما می توانید فیلم های آموزشی درگیر کننده ای برای مخاطبانتان بسازید؟ چطور یک فیلم آموزشی درگیر کننده ایجاد کنید؟ ما اغلب این شعار را شنیده ایم که یک تصویر بیش از ۱۰۰۰ کلمه ارزش دارد. بنابر این می توان استنتاج کرد که فیلم ها به اندازه یک میلیون یا یک تریلیون کلمه ارزش دارند! همانطور که کارشناسان آموزش نیز خاطر نشان کرده اند، بهتر است تا بجای گفتن به یادگیرندگان به آن ها نشان دهیم. پژوهشگران مختلف ثابت کرده اند که نمایش یک مهارت یا رفتار جدید به صورت بصری بهتر تر از ارائه آن به صورت کلامی به یادگیرندگان است.
ادامه...
بررسی تأثیر کتاب الکترونیکی بر میزان یادگیری و نگرش دانش آموزان
1394/08/30
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کتاب الکترونیکی بر میزان یادگیری و نگرش دانش آموزان در درس مقدمات روشها و فنون تدریس انجام شده است. روش: روش پژوهش مورد نظر از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان ناحیه 3 تبریز می باشد و نمونه تحقیق، شامل یک کلاس درس بود که به صورت هدفمند انتخاب شد، تعداد دانش آموزان این کلاس 32 نفر بودند که به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون یادگیری و نگرش در شرایط یکسان به عمل آمد، سپس گروه آزمایش در معرض متغیر مسقل قرار گرفت و طی 3 جلسه با نرم افزار کتاب الکترونیکی محقق ساخته آموزش دیدند و گروه گواه با کتاب چاپی آموزش دیدند. به منظور بررسی تغییرات حاصله، در پایان 3جلسه پس آزمون یادگیری و نگرش از هر دو گروه گرفته شد و نتایج به کمک آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد که میزان یادگیری و نگرش دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری افزایش یافته است. نتایج: نتایج به دست آمده از این پژوهش برتری میزان یادگیری و نگرش دانش آموزان را نشان داد که از طریق کتاب الکترونیکی آموزش دیده بودند. براین اساس می توان استفاده از کتاب الکترونیکی را در آموزش پیشنهاد کرد. واژگان کلیدی: کتاب الکترونیکی، طراحی کتاب الکترونیکی، یادگیری، نگرش
ادامه...
بررسی استانداردهای کلاس درس
1394/08/30
در طراحى بسيارى از انواع فضاهاى آموزشى، به جنبه هاى روحى و رو انی دانش آموزان كمتر توجه مى شود. به نظر روان شناسان ، کلاس درس بايد به گونه اى طراحى شود كه يادگيرى در آن خوشايند باشد. نياز روز افزون كشور ما به گسترش فضاهاى آموزشى همزمان با افزايش جمعيت و عدم كفايی فضاهاى موجود، يكى از مشكلات اساسى است كه بايد به ان پرداخته شود. متأسفانه اغلب فضاهاى آموزشى مدارس كشور سازگارى لازم را با ويژگی های روانی دانش آموزان ندارند و بنابراین مى توانند بر عملكرد اجتماعى و رفتارى و همچنين نگرش و بينش آنها نسبت به یادگیری تأثيرگذار باشند.در این تحقیق هدف بررسی استانداردهای کلاس درس می باشد. بررسی این استانداردهادر جهت بهبود بخشيدن فضاهاى آموزشى بسيار حائز اهميت است؛ چرا كه ايجاد رغبت و حس علاقه مندى به محيط آموزشى، از عوامل مؤثر در برداشت دانش آموزان از محيط مدرسه و نهايتاً پيشرفت تحصيلى آنهاست. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع مروری است.
ادامه...
تاثير تكنولوژي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
1394/08/30
امروزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات، نقش اساسی در حوزه های گوناگون بازی می کند. یکی از حوزه هایی که با ورود تکنولوژی و فناوری اطلاعات، دچار تحول اساسی شده، حوزه آموزش است. هدف ازتحقیق حاضر، بررسی تاثیر بکارگیری تکنولوژی و فناوری اطلاعات بر اثربخشی آموزش در مراکز آموزشی و بطبع آن پیشرفت و یا عدم پیشرفت آموزشی دانش آموزان می باشد و سعی دارد با بررسی وسایل کمک آموزشی و شرح و بیان کار کرد و موارد استفاده و معرفی آنها بر لزوم و یا عدم لزوم استفاده از این گونه وسایل در محیط آموزشی تاکید کند. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان سطوح یادگیری دانش آموزان و استفاده از تکنولوژی و وسایل کمک آموزشی و فناوری اطلاعات با اثربخشی آموزشی دانش آموزان تاثیرات معنی داری وجود دارد.
ادامه...
تحلیلی بر ضرورت و اهمیت آموزش چند فرهنگی در عصر جهانی شدن
1394/08/30
امروزه به دلیل تعاملات گسترده فیزیکی و مجازي افراد و فرهنگ ها و با از میان رفتن مرزهاي قراردادي سنتی، پیوندهاي گریزناپذیري بین افراد و فرهنگ ها بوجود آمده است. حضور فرهنگ ها در کنار یکدیگر و تلاقی آن ها، احتمال ایجاد چالش و تنش در میان افراد و فرهنگ ها را افزایش داده است. بدین جهت، پیش بینی ساز و کار مناسب به منظور نزدیکی فرهنگ ها، ایجاد تفاهم و تعامل میان آن ها در جهت همزیستی مسالمت آمیز و رفع سوء تفاهم هاي احتمالی ضرورتی مضاعف می یابد. آموزش چند فرهنگی ساز و کاري است که می تواند از طریق توانمندسازي افراد و گروه ها از منظر برخورداري از دانش، نگرش و مهارت براي زیستن مسالمت آمیز در یک جامعه چندفرهنگی موثر و کارساز باشد. لذا با توجه به این که آموزش تک فرهنگی موجب ایجاد تکبر، نخوت و فقدان حساسیت و توجه به دیگر فرهنگ ها می شود، آموزش چند فرهنگی ضرورتی اجتناب ناپذیر در عصر جهانی شدن است. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از منابع کتابخانه ای و به صورت تحلیلی، ضمن بسط مفهوم جهانی شدن و آموزش چند فرهنگی، اهداف و ضرورت این نوع آموزش را در عصر جهانی شدن مورد بحث و بررسی قرار دهد.
ادامه...
مدلهای آموزش الکترونیک و راهکارهای بهبود یادگیری در دانش آموزان
1394/08/30
بدون شک پدیده یادگیری، مهمترین پدیده روانی در انسان و موجودات تکامل یافته می‌باشد، بدین دلیل که پایه و اساس بسیاری از مسائلی است که موجب تمایز انسان (از نظر روانی) از سایر موجودات و دیگر همنوعان خود می گردد.امروزه‌انقلاب تکنولوژی سیمای جهان را به سرعت تغییر داده است و فناوری‌ اطلاعات هماکنون نیز زندگی مردم رادگرگون کرده‌است. خط شکنی هایی که در فناوری مواد و نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی روی می دهد این دگرگونی ها را تشدید خواهد کرد. این تکنولوژی ها نه تنها تأثیرات عمیقی بر زندگی انسان دارند بلکه چنان در هم تنیده اند که انقلاب فناوری را به انقلاب چند رشته ای تبدیل کرده اند از این رو شتاب پیشرفت در هر زمینه مضاعف شده است. فناوری اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) شالوده بقا و توسعه ملی کشور،در یک محیط جهانی به سرعت در حال تغییر و تحول است و همین امر ما را درایجاد طرح‌های نو،برجسته و شوق انگیز به چالش فرامی خواند تا در پرتو آن، منابع انسانی و زیرساخت‌های قابل اعتماد بنا شود و در واقع‌ ابزراها و وسایل لازم برای برنامه ریزی،مدیریت ارزیابی تغییرات توسعه و دستیابی به رشد پایدار مورد نظر قرار گیرددر این مقاله بدنبال راهکارهای بهبود یادگیری و مقابله با موانع پیش روی یادگیری دانش آموز با استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی می باشیم.روش تحقیق در این مقاله،مطالعه اکتشافی و بنیادی است که طریق مطالعات کتابخانه‌ای، شکل گرفته است. روش گردآوري اطلاعات دراين پژوهش اسنادي– كتابخانه اي است و ابزارگردآوري اطلاعات شامل اسناد و مدارك مرتبط با موضوع تحقیق شامل كتاب، مجلات تخصصي، مقالات وتحليل‌هاي مجلات و روزنامه‌هاي داخلي وخارجي، آرشيو روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها، سايت‌هاي اينترنتي، بانك‌هاي اطلاعاتي است. در این پژوهش این نکته استنتاج می گردد که که هرچه فضای آنلاین در امر آموزش، مشحون از ارتباطات تعاملی باشد دارای غنای رسانه ای بیشتر است و خود را به اصل مهم نظریه غنای رسانه ای(تاثیرگذار تر بودن ارتباطات چهره به چهره) نزدیک می کند. استفاده از رسانه برای یادگیری بهتر و کارآمدتر جلوه ای از یادگیری انطباقی است. یادگیری که خود را با همه ابزارهای نوین آموزشی تطبیق می دهد تا بهترین راندمان را داشته باشد. یادگیری آنلاین و نظریه مربوط به آن با دستورالعمل های مرتبط با اهداف آموزش فرصت های مناسبی را فراهم می کند تا بُعد جدیدی از تعامل ایجاد شود. تغییر تعامل دانشجویان و تحریک آنها با ساختار مشارکتی و تشویق فرایند یادگیری نیز می تواند مطرح گردد، نقش دستورالعمل در تسهیل مباحث می تواند براساس غلبه بر محدودیت ها باشد و در نهایت ارتباطات کلی را توجیه نماید.تعاملات در ساختار و چارچوب آنلاین می تواند یک جزء موثر در میان یادگیرندگان، معلمان و اساتید باشند، سطح ارتباطات بین دانشجویان در شکل گیری ارتباط موثر بین اجزای کلاس درس و توجیه مشارکت، موضوعی مناسب است.
ادامه...
تکنولوژی و نقش آن در موفقیت آموزشی
1393/03/28
امروزه بیش از هر زمان دیگری تکنولوژی نقشی اساسی در آموزش و پیوند دادن دانش‌آموزان به فرصت‌های جدید یادگیری ایفا می‌کند. انباشت اطلاعات و در دسترس بودن آنها در فضای اینترنت و همچنین قابل حمل بودن کامپیوترها، فرصت‌های جدید فراوانی را برای مدارس ایجاد کرده است تا از طریق تکنولوژی یادگیری در کلاس درس را ارتقا بخشند و مکملی برای آن به وجود آورند. استفاده از تکنولوژی‌هایی مانند محیط‌های یادگیری مجازی به دانش‌آموزان امکان می‌دهد که در کلاس‌هایی فراتر از دیوارهای کلاس‌شان شرکت کنند و با تمام دانش‌آموزان در سرتاسر کشور ارتباط داشته باشند.
ادامه...
برنامه‌ای جامع برای مدیریت تکالیف توسط معلمان
1393/03/01
بحث مربوط به تکلیف یکی از منابع استرس‌زا برای معلمان است. کمتر پیش می‌آید که معلم از دانش‌آموزانش تکلیفی را بخواهد و تمام دانش‌آموزان در موعد مقرر تکلیف را بدون کم و کاست با خود به کلاس بیاورند. برای بسیاری از معلمان این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان نگرش منفی دانش‌آموزان و حتی خانواده‌ی آنها را نسبت به تکلیف تغییر داد و تکلیف را به فرصتی برای رشد و بالندگی دانش‌آموز تبدیل کرد.
ادامه...
برنامه‌ی (طرح) درسی مارپیچی
1392/11/30
برنامه‌ی درسی مارپیچی بخشی از تئوری شناختی جروم سیمور برونر (Jerome Seymour Bruner) می‌باشد. برونر کمک‌های شایانی به درک ما از فرایند آموزش کرده است. این استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد به طور ویژه به توسعه‌ی شناختی کودکان و اشکال مناسب آموزش برای آنها علاقه‌مند می‌باشد. کتاب ارزشمند او، فرایند آموزش (1960)، ارائه‌کننده‌ی دیدگاه وی درباره‌ی نظریه‌ی ساخت‌گرایی است. بر طبق این نظریه، فراگیران بر اساس آنچه هم‌اکنون می‌دانند و آنچه در گذشته آموخته‌اند، دانش خود را به شکل پویایی می‌سازند.
ادامه...
نکات طلایی برای مدیریت تکالیف
1392/11/23
انجام تکالیف یکی از انتظارات مهم نظام آموزشی از دانش‌آموزان است. با وجود اهداف مختلفی که انواع تکالیف دنبال می‌کنند اما همگی یک هدف مشترک دارند و آن بهبود یادگیری دانش‌آموز و تثبیت آموخته‌های او در کلاس درس است. در این میان هرچند دانش‌آموز مستقیماً مسئولیت انجام تکالیفش را به عهده دارد و خود او باید در مورد چند و چون آن پاسخگو باشد، اما نباید نقش حمایتی و نظارتی والدین را نادیده گرفت. حضور کارآمد پدر و مادر در کنار دانش‌آموز و هدایت او در مسیر درست، منجر به مدیریت درست انجام تکالیف می‌شود و بازدهی حاصل از انجام تکالیف مدرسه را بالا می‌برد.
ادامه...
یادگیری غیرهمزمان (ناهماهنگ) چیست؟
1392/11/16
یادگیری غیرهمزمان که از آن با عنوان یادگیری ناهماهنگ نیز یاد می‌شود، روشی در آموزش است که دانش‌آموزان محتوای یکسانی را در بازه‌های زمانی و موقعیتهای مکانی مختلف می‌آموزند. یادگیری غیرهمزمان با نام "یادگیری مستقل از مکان" نیز شناخته می‌شود و مخالف یادگیری همزمان است که در آن دانش‌آموزان از طریق فعالیتهایی مانند حضور در کلاس یا آزمایشگاه در زمانی یکسان، مطلبی را می‌آموزند.
ادامه...
مدیریت محتوای آموزشی
1392/11/09
یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید که بچه‌هایتان را در یادگیری خودتان محبوس نکنید زیرا آنها در زمان دیگری به دنیا آمده‌اند. آموزش با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر است و ارتباطات آموزشی به طرز روزافزونی در حال الکترونی شدن هستند. مدل قدیمی یادگیری بر دو محور استوار بود: 1. تجربه‌ی معلم-محور با اتکای بسیار زیاد بر منابع کنترل‌شده‌ی تحصیلی 2. کتابخانه‌ها به عنوان منبع اصلی دانش
ادامه...
10 راهکار برای مدیریت استرس امتحانات
1392/11/02
رواج یافتن استرس و اضطراب ناشی از امتحانات در میان دانش‌آموزان سبب گشته که مدیریت استرس امتحانات به یکی از اولویتهای مهم آموزشی تبدیل شود. هرچند ادوارد هالول معتقد است که «استرس مفید در حقیقت همان پیش‌بینی آگاهانه است»، اما بسیاری از دانش‌آموزان روش مناسب برای مدیریت ترس و استرس ناشی از امتحان و تبدیل آن به عاملی برای پیش‌بینی آگاهانه را نمی‌دانند.
ادامه...
استفاده از پادکست به عنوان محتوای آموزشی استاندارد
1392/10/25
تکنولوژی پادکست‌سازی در اوایل هزاره‌ی سوم متولد شد. یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه‌‌ی سریع پادکست این بود که تکنولوژی‌های وب-محور می‌توانستند به راحتی توزیع شوند و دسترسی عمومی به فایل‌های صوتی را امکان‌پذیر سازند. همچنین متداول شدن ابزار کوچک شخصی برای اجرای فایل‌های صوتی باعث کاهش قیمت آنها و در نتیجه اقبال عمومی بیشتر نسبت به آنها شد.
ادامه...
برنامه‌ی درسی یا طرح درس استاندارد
1392/10/18
برنامه‌ی درسی (curriculum) یکی از ارکان بسیار مهم نظام آموزشی است. بر خلاف تصور بسیاری، هدف برنامه‌ی درسی تنها ارتقاء آموزش به معنای بالا بردن شناخت دانش‌آموزان از دنیای پیرامونشان نیست بلکه بسیاری از کیفیتهای دیگر نیز برای داشتن رفاه و عملکرد کارآمد در اجتماع مورد نیاز هستند و از اینرو لازم است که برنامه‌ی درسی فضایی را نیز به این کیفیتها اختصاص دهد. در همین حال که برنامه‌ی درسی باید کاربردی باشد، نیاز است برنامه‌ای از طرف طراحان آموزشی تدوین گردد که از پیوستگی لازم نیز برخوردار باشد تا دانش‌آموز در مسیر خود به سمت رشد و تعالی دچار سرگشتگی و اختلاط مباحث نشود.
ادامه...
محتوای آموزشی استاندارد
1392/10/11
محتوای آموزشی استاندارد محتوایی است که با در نظر گرفتن سن و سطح دانش‌آموزان، اطلاعات آموزشی مورد نیاز آنها را در اختیارشان قرار دهد و با فرهنگ عمومی جامعه‌ای که دانش‌آموز در آن رشد و نمو داشته است، دارای تضاد نباشد. محتوای آموزشی استاندارد باید جامعیت داشته باشد و با ابزار مختلف ابعاد گوناگون آموزشی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
ادامه...
20 راهکار برای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر
1392/10/04
پیشرفت تحصیلی فرزندان یکی از دغدغه‌های همیشگی والدین می‌باشد. پدران و مادران اغلب هزینه و وقت زیادی را برای ارتقاء تحصیلی فرزندانشان صرف می‌کنند اما در بیشتر موارد به دلیل اینکه مسیر درستی را برای این کار انتخاب نمی‌کنند، به نتیجه‌ی مطلوب و موردنظر دست نمی‌یابند. یکی از مواردی که معمولاً والدین و حتی مسئولان آموزشی توجه کافی به آن ندارند، تفاوتهای میان دانش‌آموزان دختر و پسر در یادگیری و پیشرفت تحصیلی است. در این مقاله دکتر ماریا پالوتا چیارولی، استاد دانشگاه دیکین (Deakin University)، و پروفسور آندرو مارتین، استاد دانشکده‌ی آموزش و امور اجتماعی دانشگاه سیدنی، 10 راهکار برای موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و 10 راهکار برای موفقیت دانش‌آموزان پسر در تحصیلات خود ارائه می‌دهند.
ادامه...
افزایش کیفیت آموزش با استفاده از برنامه‌های تلویزیونی
1392/09/27
از حدود نیم قرن پیش که تماشای برنامه‌های تلویزیونی به یکی از سرگرمی‌های متداول خانواده‌ها تبدیل شد، این رسانه نقش بسیار مهمی در زندگی دانش‌آموزان ایفا کرده است. تحقیقات بسیاری در نیمه‌ی دوم قرن بیستم نشان دادند که تلویزیون جای ثابتی در میان خانواده‌ها و به ویژه کودکان و نوجوانان باز کرده‌ است. برای مثال اسکرام، لیل و پارکر (1961) دریافتند که در میان خانواده‌هایی که در خانه تلویزیون داشتند، میانگین مقدار زمانی که بچه‌های خانواده برنامه‌های تلویزیون را تماشا می‌کنند بین 1 ساعت و36 دقیقه تا 2 ساعت و 54 دقیقه در هر روز است. به عبارتی این محققان بیان کردند که کودکان و نوجوانان بین 11 تا 21 ساعت در هفته برنامه‌های تلویزیون را تماشا می کنند.
ادامه...

   درباره ما       نقشه سایت       تبادل لینک        قوانین و مقررات   
© General Computer Systems &copyright all rights reserved.